Bài hot

Bài mới nhất

Bộ câu hỏi luyện tập chuyên đề ‘Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất’ (Phần 4)

dong bang

Câu hỏi và hướng dẫn trả lời Câu 23. Tại sao nước ngầm trên lục địa phân bố không đều? (hoặc: Tại sao nguồn nước ngầm phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước, địa hình, cấu tạo của đất đá và lớp phủ thực vật?) Hướng dẫn: Tuyệt đại bộ …

Đọc thêm »

Bộ câu hỏi luyện tập chuyên đề ‘Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất’ (Phần 3)

nguon nuoc 2

Câu hỏi và hướng dẫn trả lời Câu 17: Phân biệt nước nhẹ và nước nặng Hướng dẫn: – Một phân tử nước bao gồm hai nguyên tử H và một nguyên tử o, hay nói cách khác: Nước là một hợp chất của Hyđrô. về trọng lượng thành phần, …

Đọc thêm »

Bộ câu hỏi luyện tập chuyên đề ‘Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất’ (Phần 2)

nguon nuoc 1

Câu hỏi và hướng dẫn trả lời Câu8. Tại sao nước trên Trái Đất không cạn kiệt? Hướng dẫn: Do nước luôn được sinh ra trong vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. Câu 9. Tại sao tốc độ dòng chảy của sông có sự khác nhau? Hướng dẫn …

Đọc thêm »

Bộ câu hỏi luyện tập chuyên đề ‘Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất’ (Phần 1)

nguon nuoc

Câu hỏi và hướng dẫn trả lời Câu 1. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông Hướng dẫn: a) Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm: – Ở miền khí hậu nóng hoặc những nơi địa hình thấp của khu vực khí hậu ôn …

Đọc thêm »